Centrum dealerskie

Centrum dealerskie to produkt, który umożliwia wymianę informacji (dane klientów, samochodów, nowych prospektów) między firmami trzecimi, takimi jak oprogramowania internetowe / SLM / CRM/ DMS związanymi ściśle z przemysłem motoryzacyjnym.

Centrum dealerskie może być wykorzystywane przez firmy trzecie w celu uzyskania danych, takichjak informacje o pojeździedane klienta itp. Morze także odbierać dane ze stron internetowychsystemów CRM / DMS, z zamiarem przekazania ich do producentów lub grup dealerskich, lubinnych firm trzecich.

System ten został stworzony, w celu połączenia się z samodzielnymi aplikacjami, aby umożliwić imuzupełnienie innego produktu z działu motoryzacyjnego, oferując więcej funkcji dla dealerapoprzez systemy integrujące.

Centrum dealerskie, jest to duży bank usług internetowych. Usługi te mogą być używane przezprogramistów do przekazywania każdej formy informacji między aplikacjamizakładając  że aplikacje, które chcesz przesłać lub odebrać, wyrażą na to zgodęNie ma już uzasadnieniatechnicznego dla pytania: “Czy można podłączyć ten system do innego systemu?“, istnieją tylko bariery z powodów politycznych, przygotowanych przez producentów oprogramowania. Oznacza to, że mogą oni nie chcieć  podłączyć się do innego systemu z różnych powodówTechnicznie jednak, możemy połączyć się z  dowolnym oprogramowaniem i wymieniać dane.

Dowiedz się więcej  na: www.dealerhub.net